TIN TỨC - DỰ ÁN

Dịch vụ lắp đặt hệ thống điện và thiết bị đo lường – Oil & Gas

Dịch vụ lắp đặt hệ thống điện và thiết bị đo lường – Oil & Gas

  • Cung cấp vật tư và lắp đặt hệ thống điện
  • Cung cấp vật tư và lắp đặt hệ thống máng cáp
  • Cung cấp vật tư và lắp đặt hệ thống tubing
  • Loop test, FAT and SAT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *