Showing 1–12 of 24 results

Show sidebar

Cảm biến đo áp suất – Pressure Transmitter

Liên hệ

EMERSON, YOKOGAWA, ENDRESS-HAUSER, ABB, SIEMENS, KROHNE, HONEYWELL, OTHER

Cảm biến đo chênh áp – Different Pressure Transmitter

Liên hệ

EMERSON, YOKOGAWA, ENDRESS-HAUSER, ABB, SIEMENS, KROHNE, HONEYWELL

Đo lưu lượng kiểu báng răng (Turbine, Gear, Paddle Wheel )

Liên hệ

EMERSON, YOKOGAWA, ENDRESS-HAUSER, ABB, SIEMENS, KROHNE, OTHER